Home
Online-Übersetzer-Glossar-Wörterbuch
Suchbegriff(e):  

Die Tabelle enthält 859 Einträge.
Seiten blättern:  <  1 ... 41  42  43  44  45  46  47 ... 58  > 
Englisch
Estnisch
Send your feedback
Saada tagasiside
September
September
Server time now is
Serveri kell on praegu
Session and timeouts
Sessioon ja taimaudid
Session ID
Sessiooni ID
Shopping cart
Ostukorv
Show all questions
Näita kõik küsimused
Show dates
Näita kuupäeva
Show headline
Näita pealkirja
Show only broken links
Näita vaid defektseid linke
Show only new questions
Näita ainult uusi küsimusi
Show only published objects
Näita ainult avaldatud objekte
Show subarticles
Näita alamartikleid
Show tools icons
Näita tööriistariba ikoone
Show visitors for the last
Kuvatakse kasutajaid, kes olid lehel viimasena
gesamt
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z