Home
Online-Übersetzer-Glossar-Wörterbuch
Suchbegriff(e):  

Die Tabelle enthält 859 Einträge.
Seiten blättern:  <  1 ... 14  15  16  17  18  19  20 ... 58  > 
Englisch
Estnisch
Error 404 - page not found
404 viga - lehekülge ei leitud
Error in confirmation
Paroolid ei ole identsed
Error in saving file
Faili salvestamisel tekkis viga
Error Log
Veateadete logi
Error message for repeating IP (Poll)
IP kordamine põhjustas vea (poll)
Error message page
Vea lehekülg
Error notifications
Veateated
Error occured in extension upload
Viga tarkvara laienduse üleslaadimisel
Error: Broken source data
Viga: vigased algandmed
ERROR: There is invalid language in lang-file!
VIGA: keelefailis olev keel ei kattu siin lehel valitud keelega!
Event
Sündmus
Event calendar
Sündmuste kalender
Events
Sündmused
Every
Iga
Everythere
Kõikjal
gesamt
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z