Home
Online-Übersetzer-Glossar-Wörterbuch
Suchbegriff(e):  

Die Tabelle enthält 859 Einträge.
Seiten blättern:  <  1 ... 51  52  53  54  55  56  57  58  > 
Englisch
Estnisch
User
Kasutaja
User already registered
Kasutaja on juba registreeritud
User blocked
Kasutaja blokeeritud
User defined messages
Kasutama määratud sõnumid
User details
Kasutaja info
User ID
Kasutaja ID
User IP blocked
Kasutaja IP aadress on blokeeritud
User updated
Kasutaja andmed värskendatud
User [user] has registered on your website
Kasutaja [user] registreeris end veebisaidis
Username
Kasutajanimi
Username already exists
Selline kasutajanimi on juba olemas
Username fieldname
Kasutajanime väljanimi
Users
Kasutajad
using CMS (default)
kasutades CMS-i (vaikeväärtus)
using my own PHP script
kasutades omaenda PHP skripti
gesamt
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z